HFP Finance

Goed voor je Centen

WSNP afgewezen

22 september 2015 HFP 0 Comments

Is de WSNP afgewezen? Ga niet bij de pakken neer zitten, probeer er wat aan te doen. Als je namelijk schulden hebt, dan wil je er graag zo snel mogelijk vanaf. Je kunt dan de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvragen. Een andere naam daarvoor is de WSNP (Wet schuldsanering Natuurlijke Personen). Je kunt dan binnen drie jaar van de schulden af komen met een WSNP schone lei. Dan worden de schulden kwijtgescholden en kun je een nieuwe start maken. Een toekomst voor je die schuldenvrij is, dat is je doel. Maar op het moment dat je verzoek tot de WSNP is afgewezen door de rechter of de gemeente, kun je in hoger beroep gaan tegen de afwijzing schuldsanering. Daarvoor heb je wel een advocaat nodig die je bij kan staan.

Schuldsanering?

Het kan zijn dat je niet in aanmerking komt voor toelating tot de schuldsanering. Wanneer je lichtvaardig schulden hebt gemaakt, of wanneer je niet voldoet aan je verplichting om zoveel mogelijk geld te verdienen voor de schuldeisers, op het moment dat je bent toegelaten tot de wsnp. In dat geval kan het zijn dat het verzoek tot de wsnp af wordt gewezen of de schuldsanering kan tussentijds worden beëindigd. Dit kan zijn wanneer de bewindvoerder onvoldoende informatie verstrekt, zoals bankafschriften (informatieplicht), maar ook wanneer je niet genoeg je best doet om aan werk te komen of (strafrechtelijke) boetes krijgt. Dan kunnen de gevolgen erg groot zij, probeer dat te voorkomen!

Next Post