HFP Finance

Goed voor je Centen

Een bedrijf wat met lean production werkt

10 februari 2018 HFP 0 Comments

Geen confectie meer

Steeds vaker wordt er in bedrijven met lean production gewerkt. De tijd dat klanten vroegen om een standaard product bij een bedrijf ligt achter ons. De reden hiervan is dat steeds meer klanten werken met apparatuur die op hun bedrijf is afgestemd. Met veel persoonlijke zaken verwerkt in apparatuur en bedrijfsvoering is de vraag naar standaard apparatuur en standaard producten steeds verder afgenomen. Het productieproces is dan ook steeds specialistischer geworden en er is een toenemende vraag naar personeel wat vraag gestuurd kan werken.

Een voorbeeld in plaats van een model

Een duidelijk voorbeeld hiervan vind je in werkplaatsen waar onderdelen voor apparatuur worden gemaakt. De apparatuur van nu is zodanig gebouwd dat het een wegwerpkarakter heeft. Is er een onderdeeltje versleten, dan wordt de klant geacht om nieuwe apparatuur te komen. Veel klanten vinden dit echter verspilling en hebben hier ook de middelen niet voor. Het onderdeel van de apparatuur wat defect is geraakt komt dan op de ontwerptafel te staan en moet opnieuw worden gemaakt. Dit voorbeeld is natuurlijk heel wat anders dan de constructie van een totaal nieuw apparaat.

Fouten op de werkvloer voorkomen

Deze manier van vraag gestuurd werken functioneert niet altijd foutloos. Niet zelden stuurt de klant het object terug omdat het niet helemaal correct is gemaakt. Met een opleiding kan worden geleerd hoe men in een zogeheten ‘lean’ omgeving kan werken. De medewerker die gewend was om confectie te produceren leert nu waar hij op moet letten bij de productie van een op maat gemaakt  object. Dit is een opleiding die niet in de schoolbanken kan worden gevolgd aangezien MBO scholen vaak nog op de oude leest geschoeid zijn. Daarom wordt deze opleiding op de werkvloer gegeven waardoor het personeel een waardevolle toevoeging aan het bedrijfsresultaat wordt. Vraag gestuurd werken is immers winstgevender dan confectie produceren.

Previous Post

Next Post